home

geschiedenis

informatie

kunstenaars

agenda

contact

TWEEDE
NASSAU
ATELIERS

 

 Vanaf 2010 heeft het pand de

beschikking over een gast-

atelier. Eindexamenstudenten

van de Rietveldacademie kun-

nen voor een periode van max.

3 maanden gebruik maken van

dit lokaal.

 

 

De 'Tweede Nassau Ateliers' is een gebouw met 30 werkplaatsten voor (beeldend) kunstenaars.

Dit pand valt niet onder het z.g. Broedplaatsenbeleid van de Gemeente Amsterdam.

De kunstenaars opereren zelfstandig en zijn voor hun werk individueel te benaderen.

Voor gemeenschappelijke, zakelijke belangen hebben de kunstenaars zich georganiseerd in de

'Vereniging Tweede Nassau Ateliers' en zijn als zodanig via het bestuur aanspreekbaar.

Toewijzing van ateliers verloopt via de Commissie Ateliers en (Woon)Werkpanden, volgens de

voor de CAWA geldende regels. (info: cawa.wonen.amsterdam.nl )